Båttransporter sjövägen

Båttransport sjövägen

Har ni köpt båt i Finland och behöver få hem den till Sverige eller
har ni sålt en båt till Finland och behöver få den levererad?


Vi har mångårig erfarenhet av båttransport sjövägen mellan Sverige och Finland. Genom åren har vi kört allt från små ribbar till större husbåtar och skepp över Östersjön. Skepparen har Fartygsbefälsexamen klass VIII och Maskinbefälsexamen Klass VIII.


Vi utför uppdrag åt privatpersoner som exempelvis köpt eller sålt sin båt och behöver den transporterad och åt företag, exempelvis båtmäklare och båthandlare som behöver hjälp med leveranser till och från kund eller hämta nybåtar från tillverkare.


Under resans gång funktionstestar vi båten och efter leverans lämnas ett utlåtande om båtens status om det är något som behöver åtgärdas. Naturligtvis kan vi även hämta och leverera båtar inom Sveriges gränser. Fartyget ska vara sjövärdigt och uppdragsgivaren ska uppvisa ägarbevis/köpekontrakt och försäkringspapper i samband med ID-kontroll. Är det en finsk säljare ska avregistreringsbevis uppvisas från finska båtregistret vilket ombesörjs av Traficom.


Kostnad för sjöväga båttransport är utläggen plus 10% samordningsavgift och timarvode för en eller flera besättningsmän beroende på transport.


Vid körning av segelbåt gäller alltid två besättningsmän. 


Kontakta oss för offert.   


Avståndstabell NM

Helsingfors (FIN) - Mariehamn (FIN) 180

Borgå (FIN) - Stockholm 292

Helsingfors (FIN) - Stockholm 265

Hangö (FIN) - Stockholm 225

Åbo (FIN) - Stockholm 180

Åbo (FIN) - Mariehamn (FIN) 95

Mariehamn (FIN) - Stockholm 85

Stockholm - Gävle 130

Stockholm - Oxelösund 84

Stockholm - Kalmar 210Överfart Finland - Sverige, lugna vatten dessa gånger.