Båttransporter sjövägen

Båttransport sjövägen

Har ni köpt båt i Finland och behöver få hem den till Sverige eller
har ni sålt en båt till Finland och behöver få den levererad?


Vi har mångårig erfarenhet av båttransport sjövägen mellan Sverige och Finland. Genom åren har vi kört allt från små ribbar till större husbåtar och skepp över Östersjön. Skepparen har behörighet Fartygsbefäl klass VIII och Maskinbefäl Klass VIII.


Vi utför uppdrag åt privatpersoner som exempelvis köpt eller sålt sin båt och behöver den transporterad och åt företag, exempelvis båtmäklare och båthandlare som behöver hjälp med leveranser till och från kund eller hämta nybåtar från tillverkare.


Under resans gång funktionstestar vi båten och efter leverans lämnas ett utlåtande om båtens status om det är något som behöver åtgärdas. Naturligtvis kan vi även hämta och leverera båtar inom Sveriges gränser. Fartyget ska vara sjövärdigt och uppdragsgivaren ska uppvisa ägarbevis/köpekontrakt och försäkringspapper i samband med ID-kontroll. Är det en finsk säljare ska avregistreringsbevis uppvisas från finska båtregistret vilket ombesörjs av Traficom.


Kostnad för sjöväga båttransport är utläggen plus 10% samordningsavgift och timarvode för en eller flera besättningsmän beroende på transport.


Vid körning av segelbåt gäller alltid två besättningsmän. 


Kontakta oss för offert.


Exempel - Hämta större motorbåt i Åbo - Levereras till Stockholm.

Medelfart: 8 knop (beroende på väder och båtens möjliga marchfart)

Bränsleförbrukning: 2l/distans


 • Transport till Viking Line Färjeterminal, ca 2 timmar.
 • Färja Vikingterminalen till Åbo, ca 12 timmar.
 • Taxi till båten i Åbo, väntetid/pappersexercis, tankning, genomgång båt och färdplanering, ca 5 timmar.
 • Körning av båt Åbo - Stockholm ca 22,5 timmar. (ca 180 distans, medelfart ca 8 knop)
 • Tillkommer ev övernattning Mariehamn beroende på väder och båtens möjliga marschfart.
 • Transport av skeppare från avlämningsplats Stockholm till hemmet, ca 2 timmar.


Kostnader

 • Skepparens kostnad 550 kr/tim inkl moms, restid totalt exkl sömntid ca 37 timmar = 20350 kr/inkl moms
 • Färjebiljett Vikingterminalen - Åbo ca 800 kr
 • Taxikostnader ca 500 kr
 • Hamnavgift vid ev övernattning (beroende på väder och möjlig medelfart) ca 500 kr
 • Bränsle diesel ca 180 distans x 2 l/distans x 25 kr/l = ca 9000 kr
 • Samordningsavgift 10% på utlägg (800+500+500+9000=10800kr) ca 1080 kr


Total kostnad ca 32230 inkl moms

Tidsåtgång totalt: ca 43 timmar


Beroende på fartygstyp och väder kan extra besättningsman komma att krävas,

tillkommande kostnad 37 timmar x 400 kr/timme = 14800 kr/inkl moms.

Total kostnad ca 47030 kr inkl moms


Notera

 • Om båten är fulltankad vid upphämtningstillfället och har bunkerkapacitet att klara hela resan utan tankning så faller bränslekostnaden bort från exempelkalkylen.
 • Vi snabbgående båt och bra väderförhållanden kan resan göras i ett svep utan övernattning.
 • Vid transport av segelbåt gäller alltid två besättningsmän.


Avståndstabell NM

Helsingfors (FIN) - Mariehamn (FIN) 180

Borgå (FIN) - Stockholm 292

Helsingfors (FIN) - Stockholm 265

Hangö (FIN) - Stockholm 225

Åbo (FIN) - Stockholm 180

Åbo (FIN) - Mariehamn (FIN) 95

Mariehamn (FIN) - Stockholm 85

Stockholm - Gävle 130

Stockholm - Oxelösund 84

Stockholm - Kalmar 210Överfart Ålands hav, lugna vatten dessa gånger.