Flytpontoner och trä-/betongbryggor

Flytpontoner av betong och trä/betongbryggor


Svensktillverkade flytpontoner av högsta kvalitet.


Oavsett vilket behov av brygglösning ni har kan vi erbjuda högkvalitativa flytpontoner av betong alternativt trä/betongbryggor. Rätt brygga på rätt plats. Förankring sker med kätting, Seaflex alternativt tågvirke, allt beroende på var pontonerna ska placeras, vattendjup, bottenbeskaffenhet, båtar, underhållsbehov och vilken utsatthet bryggorna står inför.


Samtliga produkter produceras i stora serier med hög standardiseringsfaktor, för att säkerställa att du som kund erhåller en produkt med hög finish, design och kvalitet.


Montage och förankring utförs av brygginstallatörer med lång erfarenhet av produkterna


Kontakta oss om era behov och önskemål.