Livbojpost

Livbojpost   art nr 1300 / 1305

Livbojposten passar till alla miljöer där det behövs livräddningsutrustning, som på kaj, brygga eller badplats. Den består av post­stolpe (1,5 meter) med beslag, kajfäste och livboj.

 

Livbojen är reklamfri men möjlighet att sätta hamnens eller badplatsens namn på bojen ingår i grundpriset.

 


Placering

Posten bör placeras tvärs siktlinjen längs vattnet så att den syns tydligt även från långt håll.


Stolpen monteras i ett kajfäste eller i ett nedgrävt stolpfäste av betong.


Komponenter

Livboj

Bojpost


art nr

1300 brygga

1305 strand