Isfrihållare

Isfrihållaren håller isfritt hela vintern. Funktionen är enkel och effektiv. Motorn placeras under bryggan eller båten. Propellern trycker kontinuerligt upp det ”varmare” bottenvattnet mot ytan och hindrar ytvattnet från att frysa till. Isfrihållare får inte monteras närmre botten än en meter för att förhindra att föremål sugs in och skadar enheten. 


Vatten expanderar när det fryser till is. Några få ”instängda” kubikcentimeter räcker för att spräcka en kulventil i ett båtskrov.


Fast is kring en träbrygga eller några pålar lyfter med lätthet alltsammans, om is- och vattennivån stiger eller sjunker under vintertid.


>> Prislista