Hakpost Brandskåp

Brandskåpspost   art nr 1320 / 1325

Brandskåpspost är speciellt fram­tagen för kajer och bryggor, där det även behövs brandsläckare. Den består av post­stolpe (tre meter) med beslag, brandskåp, livboj, livräddnings­hake och reflekterande platsskylt. Brandskåpet finns i två storlekar: för sex respektive nio - tolvkilos brandsläckare. Brandsläckare ingår inte i priset.

 

Om livräddningsstege saknas på kajen/bryggan bör man komplettera med en sådan. Välj då Livräddningspost för brygga eller kaj (artikelnummer 1500 respektive 1600/1610).


Placering

Posten bör placeras tvärs vatten­linjen så att den syns tydligt även från längre avstånd.

 

Haken sitter på ena sidan och livbojen samt brandskåpet på den andra. Detta innebär att liv­räddnings­redskapen är lätt åtkomliga från respektive sida.

 

Posten förankras i betong- och träkajer med kajfäste eller betong­fundament.


Komponenter

Livräddningshake med vimpel

Livboj

Poststolpe


art nr

1320 brygga/kaj

1325 strand