VAKE

VAKE isfrihållare 
VAKE är framtagen för att vinterförvaring av båt eller skydd av brygga med en hög tillförlitlighet. Inget maskineri eller elektricitet finns under vattnet vilket borgar för hög säkerhet.


Två oberoende luftpumpar på 80W byggda för drift år ut och år in. Medföljande luftslangar hängs under båten och bildar en ström uppåt med varmare vatten tack vare luftbubblor som stiger med hög fart.


Att hålla isfritt med hjälp av luftkompressor är en gammal beprövad teknik som används varje vinter av t.ex. Svenska försvarsmakten.


VAKE modell V-12 är lämpligt för en max 12-13m båt (ca 12m vattenlinje) VAKE kan självklart användas till att hålla isfritt kring en brygga eller annan känslig utrustning. Den effektiva vaken blir något mindre än runt en båt. Det krävs minst 1-2m djup under bryggan för att få en fullgod cirkulation av varmt vatten.


VAKEs luftkompressorer är kvalitetsbyggen framtagna för kontinuerlig drift år ut och år in. Hölje och stomme är tillverkat i aluminium för längsta livslängd. Pumparna är IPX4 klassade vilket betyder att de kan användas utomhus under ett tak.


Villkor

VAKE levereras med ett års tillverkningsgaranti. Detta innebär att om brukaren följt bruksanvisningen men ändå får driftstopp under garantiperioden så har denne rätt att få sin VAKE lagad.


Garantin gäller för den ursprungliga köparen i ett år och omfattar alla i apparaten ingående delar som av VAKE eller dess ombud kan konstatera vara behäftade med fabrikationsfel. Garantin gäller inte heller vid felaktigt handhavande, misshandel, olämplig förvaring eller felaktig installation.


Brukaren måste själv se till att hålla erforderlig försäkring som täcker eventuella kostnader för skador på båt och annan egendom vid driftstopp på VAKE. Tillverkare, återförsäljare eller ombud har ingen ersättningsplikt för dessa kostnader men kommer givetvis att göra allt för att få VAKE isfrihålllare lagad så snabbt som möjligt.