Säkerhet- och livräddningsutrustning

Säkerhet för brygga, kaj och strand


Vattenlivräddningsutrustningen uppfyller samtliga fastställda funktionskriterier

för utrustning avsedd för livräddning vid vatten:


Självinstruerande - lätt att använda för alla

Flytande - låg vikt, lätt att hantera

Underhållsfri - lång livslängd utomhus

Speciellt framtagen för bästa funktion vid vattenlivräddning


Posterna och stationerna är byggda för att skapa en säkrare vattenmiljö.

Levereras kompletta och klara för montering.

 

Livboj skänks av Trygg-Hansa på denna länk för allmän plats i Sverige. Frakt och tryck tillkommer.

>> Läs mer


Säkerhet vid badplatser

Badplatser ses som särskilt riskfyllda där det är svårt för allmänheten att undsätta en nödställd.  Varje år inträffar drunknings­olyckor orsakade av att badande inte känner till vatten­djup, eller simmat så långt ut att de inte orkar ta sig tillbaka.

 

Om olyckan är framme är det viktigt att rätt utrustning för vatten­livräddning finns tillgänglig för att snabbt rädda liv. Detta gäller särskilt badplatser med plattformar och hopptorn, där livräddnings­flotte ska finnas då det kan vara svårt att nå en nödställd med livboj från land.

 

Livräddnings­haken är till stor hjälp för att snabbt kunna söka av vattnet under bryggor och hopptorn. Med sin spretande trekrok kan den lätt få tag i en person som hamnat under vattenytan. Det är enkelt att svepa och dragga stora ytor, vilket kan vara livsavgörande i mörka och grumliga vatten.  Placera livräddnings­hake samt livboj på bryggor och badplattformar för ett snabbt ingripande.

 

Livräddnings­utrustningen ska vara fullt fungerande vintertid, då flottar, hakar, stegar och livbojar är lika viktiga även när isen lagt sig på vattnet.


Vi tillhanda­håller reserv­delar till alla livräddningsprodukter.