Icemaster

Icemaster  strömbildare är konstruerad för att hålla isfritt kring båtar, bryggor, reningsverk, fiskodlingar, fågeldammar, vid bastun mm.


Produkten är CE­-certifierad av ett oberoende testhus och är CE­-märkt av tillverkaren.


Icemastern skall installeras där det finns ett uttag med jordfelsbrytare.

Huvuddelen utgörs av en inkapslad enfasmotor (230V, IPX8) monterat i ett rör av PVC. Skyddsgaller i toppen och botten. Motorn ligger i ett oljebad av med medicinsk paraffin vit olja som håller undan fukt. Anslutning sker med stickpropp. Propelleraxel av rostfritt syrafast stål. Gummibälg runt motorn, konstruerad för kontinuerlig drift, år efter år.  Propellerskydd.


Svensktillverkad strömbildare med 220 volts 1 fas motor. 3,1 ampere (startström). Driftström ca 1,5 ampere. Vikt 20 kilo. Storlek 315 x 500 mm. Garanti 2 år. Kapacitet vid vertikal montering ca: 20 meter i diameter. Kapacitet vid 45° montering ca: 10x30 meter.


Icemaster (530)

Effektförbrukning 530 W. Skyddsgaller. 10 meter kabel och stickpropp. 2 st upphängningslinor à 5 meter.

Rostfri syrafast propelleraxel. Propeller i armerad plast.


Icemaster med Termostat (530T)

Som ovanstående och med en kopplingslåda som rymmer termostat, säkringshållare med säkring.


Icemaster med Larm & Styrning via SMS (530TLS)

Som ovanstående och med en GSM-larmsändare samt flödesgivare som möjliggör styrning via sms.

Vidare så får du larm via sms vid driftstopp samt att du kan få information via sms när du så önskar.


Icemaster (550)

Effektförbrukning 550 W. Skyddsgaller. 10 meter kabel och stickpropp.

2 st upphängningslinor à 5 meter. Rostfri syrafast propelleraxel. Propeller i armerad plast.


Icemaster med Termostat (550T)

Som ovanstående och med en kopplingslåda som rymmer termostat, säkringshållare med säkring.


Icemaster med Larm & Styrning via SMS (550TLS)

Som ovanstående och med en GSM­larmsändare samt flödesgivare som möjliggör styrning via sms.

Vidare så får du larm via sms vid driftstopp samt att du kan få information via sms när du så önskar.


Garantivillkor

Icemaster levereras med två års tillverkningsgaranti. Detta innebär att om brukaren följt bruksanvisningen men ändå får driftstopp under garantiperioden så har denne rätt att få Icemastern lagad.


Garantin gäller för den ursprungliga köparen i två år och omfattar alla i apparaten ingående delar som av Icemaster eller dess ombud kan konstatera vara behäftade med fabrikationsfel. Garantin gäller inte för zinkanod, rep, elkabel, propeller. Garantin gäller inte heller vid felaktigt handhavande, misshandel, olämplig förvaring eller felaktig installation.


Brukaren måste själv se till att hålla erforderlig försäkring som täcker eventuella kostnader för skador på båt och annan egendom vid driftstopp på Icemaster. Tillverkare, återförsäljare eller ombud har ingen ersättningsplikt för dessa kostnader men kommer givetvis att göra allt för att få Icemastern lagad så snabbt som möjligt.