Taylor D-Icer

Taylor Made D-ICER 0,50 hk


0.5 HK oljefri isfrihållare som håller isfritt hela vintern. D-Icern placeras under båten eller bryggan nära botten.


Propellern trycker upp det varmare bottenvattnet för att hindra ytvattnet från att frysa till. Levereras komplett med 15 meters strömkabel.

Motor: 220V Effekt: 0.5 HK (368 Watt) Ström 2,7 Amp Vikt:17Kg


Gjuten nylonsvepning - leder vattenflödet och blockerar skräp.

Motoraxel och motorhus av rostfritt stål - eliminerar korrosion.

Dubbla interna tätningar och dubbla axeltätningar - håller vatten och smuts borta för lång livslängd.


Högeffektiv motor och högprestanda propeller.

Kontinuerlig drift 230V enfasmotor - kan köras kontinuerligt i flera år utan underhåll.


Konstruerad för saltvatten med förnybara zinkanoder för korrosionsskydd.


Två års garanti.


>> MANUAL (OBS! Läs manualen innan produkten installeras)


Garantivillkor

D-Icer levereras med två års tillverkningsgaranti. Detta innebär att om brukaren följt bruksanvisningen men ändå får driftstopp under garantiperioden så har denne rätt att få D-Icern lagad.


Garantin gäller för den ursprungliga köparen i två år och omfattar alla i apparaten ingående delar som av Taylor Made Products eller dess ombud kan konstatera vara behäftade med fabrikationsfel. Garantin gäller inte för zinkanod, rep, elkabel, propeller. Garantin gäller inte heller vid felaktigt handhavande, misshandel, olämplig förvaring eller felaktig installation.


Brukaren måste själv se till att hålla erforderlig försäkring som täcker eventuella kostnader för skador på båt och annan egendom vid driftstopp på D-Icern. Tillverkare, återförsäljare eller ombud har ingen ersättningsplikt för dessa kostnader men kommer givetvis att göra allt för att få D-Icern lagad så snabbt som möjligt.